Något som man måste tänka på innan man skaffar sig sin drömbil är faktiskt att först skaffa sig ett körkort – och det är inte alla gånger det lättaste.

körkort bilskola uppkörningOm du bor i Stockholmsområdet är ett gott råd att skriva in dig på s-k-a.se eller någon annan bilskola i ditt närområde om du funderar på att skaffa dig körkort – stockholmare är nämligen sämst i hela landet på att ta just körkort (källa). Det nämligen bara fyra personer av tio som klarade av att bli godkända på uppkörningen i fjol. Likaså minskar antalet personer som klarar både teoriprovet och uppkörningen på första försöket enligt statistik från Trafikverket som visar att nästan varannan elev kuggades och i just Stockholm var det bara 42,5 procent som klarade körkortet överhuvudtaget (källa). Och det är just därför som en körskola är något man ska satsa på – om man vill öka sina chanser att få körkortet fort.

Är körkort en klassfråga?

ÖvningskörningsskyltNågot som flitigt diskuteras i samband med minskningen av antalet unga som väljer att ta körkort är om körkortet kommit att bli en klassfråga. Alla har nämligen inte råd att betala vad det faktiskt kostar att få det lilla inplastade kortet. Till exempel skriver Helsingborgs Dagblad att det finns många olika förklaringar till att färre väljer att ta körkortet och att en utav de främsta anledningar skulle kunna vara just på grund av kostnadsfrågan. Likaså pekar forskarna därför på ungdomsarbetslösheten och att ungdomar genom den har sämre ekonomi och man påpekar även urbaniseringen som en faktor. Bor man i en storstad med ordentliga kommunala kommunikationer kan kostnaden för ett körkort kännas onödig. Men som sagt den främsta anledningen är kostnadsfrågan, det är dyrare att ta körkort nu än vad det var förr och alla har helt enkelt inte de finansiella medlen att avvara för körkortet (källa).

Så får du körkortet:

  1. Gå kurs så att du faktiskt kvalificerar dig att få övningsköra
  2. Anmäl dig till en bilskola och få hjälp med teori och övningskörning
  3. Övningskör på din fritid med föräldrar eller person som haft körkort i minst fem år