Något som också är värt att tänka på när det kommer till bilar är att det kan komma att införas ett dieselförbud i Sverige, med så kallade miljözoner i städerna.

 

Vi har tidigare skrivit om hur viktigt det är att byta till sommardäck på rätt sätt, för att inte skada ryggen och för att inte riskera att göra fel. Bland annat ska däcken förvaras mörkt och svalt under tiden de inte används, på vinterhalvåret. Sedan framåt våren, efter 31 mars är det dags att börja tänka på att ta fram däcken lagom till sommartid.

 

Dieselförbud och miljözoner i Sverige?

 

Nyligen klubbades det i Tysklands högsta förvaltningsdomstol igenom en dom som ger tillåtelse att förbjuda dieselbilar i flera tyska städer.

 

I Sveriges Radio går det att läsa om hur det även i Sverige kan bli aktuellt med lokala dieselförbud så som det blivit i Tyskland. Frågan har till och med varit uppe på bordet sedan några år tillbaka. Det handlar främst om bilar som har utsläppsmängder som överstiger den så kallade Euro6-standarden.

 

Det var den tyska miljögruppen DUH som två månader efter att Volkswagens utsläppsfusk uppdagats stämde flertalet tyska städer, just för de höga halterna av skadliga partiklar i luften. Det var flera städer i Tyskland som överklagade domstolens beslut men nu har ärendet alltså bedömts av den högsta förvalningsdomstolen och fått ett godkännande.

 

Påverkar många bilister

 

Sedan 2016 har Transportstyrelsen på uppdrag av regeringen föreslagit två olika slags miljözoner, både ska då förbjuda äldre bensinbilar. Men nu kan det vara mer bilar än så som omfattas och det kan göra så att 1,3 miljoner dieselbilar samt lika många bensinbilar förbjuds i städer. Det påverkar med andra ord många bilister och de som bor inom dessa zoner och har en dieselbil kan de facto inte köra till och från sina hem om miljözonerna skulle bli verklighet.