Mindre renovering, utbyggnad av garage eller större byggprojekt på gång? Oavsett vad du har i åtanke behövs alltid bygglov. Det behövs oftast om du vill bygga en byggnad, bygga till eller göra vissa ändringar. Det kan också behövas för att sätta upp en mur eller sätta upp ett plank.

 

Kanske funderar du på att ta dig an garaget och bygga ut det för att få plats med en extrabil. Innan du själv börjar eller tar in en murare kan det vara bra att komma ihåg att bygglov behövs i första hand. När du ökar en byggnads volym åt något håll räknas det som en tillbyggnad som det går att läsa om på boverket.se. Ta kontakt med byggnadsnämnden i kommunen för att få ansökningshandlingar som ett första steg. Du behöver däremot inte bygglov för att ändra hur rum är indelade eller om du vill göra några andra inre ändringar. Det kan till exempel vara att lägga nytt golv eller ta bort undertak.

 

Bygglov ger många nya möjligheter

Bygglovsbedömningar kan vara ganska omfattande. Ansökningar kan behöva kompletteras och flera bedömningar kan komma att göras och omprövas. Ett tydligt exempel är när bygglovsansökan avviker från rådande detaljplan som nsd.se skriver om. När det väl lossar så syns äntligen möjligheterna. Bygglovsbeviljning kan– i exemplet som hd.se skriver om–möjliggöra nya bostäder. Enplanshus som ska göra det enkelt för alla målgrupper. Äldre ska lätt kunna röra sig fritt och för yngre med familj kan barn vistas ute på tomten.

Vad siar framtiden om?

Enligt digital.di.se går det att göra mycket med hjälp av att införa ett nationellt typgodkännande av hus. Det blir således billigare att bygga när varje byggnad slipper projekteras. Särskilt när framtida lösningar kan effektivisera byggandet. Det finns stora möjligheter att till exempel få in robotik i moment som är repetitiva som murning och montering.