Husbil på bilprovningenHusbilen är för många en av de dyraste investeringarna man gör i sitt liv efter införskaffandet av ett stationärt hus. Det är därför också mycket viktigt att man ser till att skaffa sig en bra husbilsförsäkring då olyckor, skador eller åverkan under till exempel inbrott och stöld kan bli en mycket dyr historia om man inte har ett gott försäkringsskydd.

I grunden vill man givetvis ha en så omfattande försäkring som möjligt till en så billig premie som möjligt. Men när det gäller en så pass värdefull ägodel som en husbil bör man inte snåla allt för mycket då det kan stå en dyrt vid en olycka. Här är några av de faktorer som kommer att påverka vad din totala kostnad för försäkring av din husbil blir.

Föraren

Precis som med andra fordonsförsäkringar kommer försäkringskostnaden bero på tecknarens ålder, kön och historia av olycksfri körning. Skillnaden här är att de flesta som skaffar sig en husbil inte är nyblivna körkortsinnehavare. Tunga husbilar över 3500 kg kräver C-körkort. Om man har en partner kan det vara en god idé att se vem av er som kan få bäst villkor vid tecknade av husbilsförsäkring.

Husbilen

Beroende på märke och årsmodell kommer kostnaderna att skilja sig. Generellt sett ju högre värde din husbil har desto högre försäkringskostnad men det kan även skilja sig åt beroende på om just din modell är särskilt olycksdrabbad.

Försäkringsbolag

Olika bolags husbilsförsäkringar är relativt lika i sina villkor även om det är värt att kontrollera exakt vilka skillnader som föreligger är de stora skillnaderna i vilka premier och självrisker man kan få betala. Om man har en vanlig bilförsäkring och andra andra försäkringar hos samma bolag kan man också få en så kallad samlingsrabatt. Detta gör att det kan vara värt att vara trogen samma bolag även om deras grundkostnader skulle vara lite högre. Hos många bolag har man också möjligheten att välja en lägre premie mot att självrisken istället ökar. Det kan vara ett bra alternativ om man uppskattar att skade- och olycksrisken är låg. Till exempel om husbilen alltid ska vara parkerad inne på inhägnade campingområden eller i eget garage.

Försäkringstyp

När man försäkrar husbil är en trafikförsäkring obligatorisk och denna kan utökas med en halvförsäkring eller helförsäkring. Ett mer komplett försäkringsskydd innebär högre kostnader men man bör inte snåla på sin försäkring då skador och olyckor kan bli mycket dyrbara om det skulle visa sig att ens försäkring inte täcker skadorna.

Man bör fundera på försäkringskostnaderna redan innan man skaffar sig en husbil så att inte denna extrakostnad kommer som en kalldusch efter att man redan skaffat sig sin husbil.