Vem bär egentligen skulden för broraset i Genua 2918? Det råder det många delade meningar om. Är det privatiseringen av infrastrukturen, EU – eller byggentreprenören? Eller var allt bara en marksättning, som orsakas av sluttande mark och väderpåverkan?

Säkert minns ni det broras i Italien som orsakade stora rubriker i medierna sommaren 2018. Fortfarande är det oklart vem som bär det största ansvaret till att det kunde hända, och så länge det reds ut blir det desto svårare att komma överens om hur man ska undvika liknande olyckor i framtiden. Att marksättning kan ha varit en bidragande orsak är det inget tvivel om. Du kan läsa mer om hur marksättning funkar här: https://www.geobear.se/om-var-teknik/marksattning/. GeoBear är ett företag som just specialiserar sig på att stärka grunden i marken för fastigheter och byggnader med stor tyngd och påverkan.

Grundförstärkning vems ansvar?

Rubrikerna översvämmande medierna när broraset chockade bilisterna påväg till jobbet, en helt vanlig morgon. Läs de häpnadsväckande reportagen i DN, SVD och Aftonbladet. Det framgår tydligt att man letar efter någon att skuldbelägga. Vems ansvar var det att se efter bron? Och hur kommer vi till botten i logistikfrågan. Vems fel var det? Kanske kommer vi aldrig komma till någon konsensus där. För det viktiga är att se till att broar och byggnader hela tiden besiktigas och genomgår grundförstärkningar.

Se händelsen som fångades på bild den grådaskiga morgonen.

För att i framtiden undvika att liknande händelser sker för morgonbilisterna i rusningstrafiken måste man tillsammans komma på ett tillvägagångssätt där byggnader, broar och fastigheter besiktigas. Dessutom måste man dela ut ansvarsområdet och se över ens infrastruktur. När infrastrukturen säljs ut till olika aktörer blir det desto viktigare att ha en sammanhållande punkt från vilken beslut fattas. Detta är förstås en mycket central fråga när det gäller all typ av infrastruktur.