Tysk bilimport handlar, som namnet antyder, främst om att importera bilar från Tyskland. Men vi berör naturligtvis bilimport från fler länder, det är bara att vi rekommenderar Tyskland av flera skäl som att det är enkelt att förstå regler kring import därifrån och att bilpriserna där är fördelaktiga. Förutom bilimport handlar sidan om bilar, bilvård, reparationer, reservdelar service och diverse besläktade ämnen. Vi försöker helt enkelt hjälpa dig med ditt billiv! Och vilka är vi då? Ted och Mats heter vi som skriver på sidan. Vi har båda stor erfarenhet av att importera bilar eftersom vi båda livnärde oss på att importera och sälja bilar vidare under 80- respektive 90-talet!