Att göra en helrenovering av sin bil är också ett sätt för att uppnå bästa resultat med sin bil. Delvis kan det gälla att man behöver renovera bilen men också att man vill göra en förändring på sin bil som inte är i reparingsbehov.

Kvinnlig bilmekanikerAtt exempelvis lacka om sin bil eller att byta ut bilens inredning är exempel på saker man kan göra vid en bilrenovering. Förvisso kan sådana saker kanske uppfattas som konstiga eftersom man lägger kanske pengarna i sjön, men så behöver det inte alls vara. Den som äger en bil får själv bestämma vad man vill göra med sin bil och vill man då ha den i en annan färg så får man helt enkelt göra det. Naturligvis kan det vara bra att också meddela alla instanser först vad man tänker göra så att bilen inte ser helt konstig ut. Samtidigt kan det vara smart att låta en verkstad göra om bilen eftersom man inte har alla saker för att göra om bilen hemma.