Broras och slukhål kan orsaka stora förödelser och onödiga dödsfall som kunde ha undvikits. Vad är egentligen anledningen till dessa katastrofer och hur kan man undvika dem i framtiden?

Tyvärr läser man ibland om olyckor som handlar om broras och slukhål. Vid broras kan det vid första anblick vara svårt att veta exakt varför bron rasade. Det behövs därför tydligare utredning för att ta reda på orsaken. En av dessa utredningar gjordes efter ett broras i Italien. Raset har då berott på att bygget inte har utförts på rätt sätt och att det inte gjorts några reparationer trots att man varit medveten om eventuella problem som kunde finnas.

Slukhål har under åren fått mer och mer uppmärksamhet av media. Man vet hur slukhål uppstår. Dock vet man inte varför. Det kan vara självklart om det sker ett slukhål nära havet men inte lika självklar om det sker på en motorväg. Det man vet i dag är att marksättningar kan orsaka allvarliga olyckor bland annat genom slukhål. Marksättningar kan framkallas av de arbeten som innebär att man gör någon typ av förändringar av marken. Kanske anlägger man en väg eller lägger ner vattenledningar under marken. Då kan uppstå ett slukhål för att marken mjukas upp och rasar samman. Slukhålen kan uppstå också genom att mycket vatten samlats i marken.

Motverka broras och slukhål?

Kan man egentligen motverka broras och slukhål ? Det kan vara lättare att motverka just broras eftersom man kan anställa fler byggare och besiktningsmän som ser till att varje steg i brobygget är gjort på rätt sätt. Att regelbundet kontrollera bron i flera år framåt när den är klar kan också motverka att den rasar. Att motverka slukhål är svårare. Oftast fyller man igen gamla slukhål med cement för att göra grunden starkare. Tyvärr kan man inte göra detta överallt men man kan förebygga att små håll blir större. Cement och betong är båda starka material och kan fungera som väggar som hindrar hålet att igen öppna sig och rasa. Och det är också väldigt svårt att mjuka upp dessa material efter de har stelnat.